1.8 – Quiz kapitel 1

Kapitel 1- Hvorfor lære astronomi?

Før vi rejser gennem ukendt terræn, hjælper det ofte at have en idé om, hvor du skal hen, hvad du måske ser undervejs, og hvad det er nødvendigt at pakke til rejsen. Vi begynder dette kapitel, med at skitsere et simpelt kort over universet og vores sted i det. Vi præsenterer også nogle af de værktøjer, som er nødvendige når du iagttager universets vidundere gennem en videnskabens øjne.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 1. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 14

Placer følgende i rækkefølge efter stigende størrelse:

a. Den Lokale Gruppe
b. Mælkevejen
c. Solsystemet
d. Universet
e. Solen
f. Jorden
g. Laniakea Supercluster
h. Virgo Supercluster

Angiv svaret på formen 'a-b-c-...'

2 / 14

Hvis en begivenhed sker på Solen, hvor lang tid tager det så for det lys som begivenheden genererer, at nå Jorden?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 14

Forståelse i videnskab betyder at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 14

Det kosmologiske princip fastslår at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 14

Solen er en del af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 14

Et lysår er en måleenhed for...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 14

Occams barberblad, fortæller os at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 14

Jordens omkreds er 1/7 af et lyssekund. Derfor...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 14

Enhver forklaring der indeholder en overnaturlig indblanding, er ikke videnskabelig fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 14

"Al videnskab er provisorisk". I denne sammenhæng betyder provisorisk...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 14

Når en stjerne er 10 lysår borte, ser vi den stjerne...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 14

Hvilket af følgende grundstoffer blev ikke dannet under Big Bang?

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 14

"Vi er stjernestøv", betyder at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 14

Nedenstående astronomiske begivenheder, ledte til skabelsen af mennesket. Placer dem i den rækkefølge som de forekom i:

a. Stjerner dør og sender tunge grundstoffer ud i rummet
b. Hydrogen og helium dannes i Big Bang
c. Beriget støv og gas samler sig i skyer i det interstellare rum
d. Stjerner fødes og omdanner lette grundstoffer til tungere
e. Solen og planeterne dannes fra en sky af interstellart støv og gas

Skriv svaret på formen a-b-c-...

Your score is

The average score is 67%

Afslut