1.6 – At se skoven for bare træer

Ved slutningen af hvert kapitel i denne online publikation, vil du finde en kort beskrivelse af indholdet i kapitlet. Formålet med ”At se skoven for bare træer” er ikke at sammenkoge hele indholdet i kapitlet, men snarere at gå efter et par af de vigtigste punkter og sætte dem ind i en større sammenhæng. Men udgangspunkt i analogien om en vandretur i bjergene, vil vi bruge en masse tid på klipperne og træerne, men engang imellem, er vi nødt til at tage et par skidt tilbage og se på skoven som helhed.

Vi lever i en verden, der er blevet stærkt formet af videnskabelig revolution, som tog rod i den vestlige tankegang under Renæssancen. Denne revolution har grundlæggende ændret vore måde at tænke om verden på, samt vores syn på forholdet mellem os og Universet vi er en del af. En ny ånd af rationel undersøgelse, blev rettet mod himlen, og løsrev Jorden og menneskeheden fra at være centrum i kosmos. Observation, eksperimenter og streng implementeret fornuft, kom til at erstatte dogmer og autoriter, som dommere over viden. Himlen blev et rige, ikke af mystik og magi, med i stedet for fysiske love – de samme fysiske love, som regulerer adfærden af stof og energi i laboratorier her på Jorden.

De sidst år af det 20. århundrede, oplevede at vores viden om Universet til stadighed voksede – i et accelererende tempo. Denne vækst kommer på baggrund af en række fremskridt i både vores teknologi og mere sofistikeret fysisk forståelse af stof og energi og af selve rum og tid. Vi har oplevet mange fundamentale spørgsmål omkring universets oprindelse og skæbne – og om de tråde, der binder vores eksistens til kosmos – flytte sig fra filosofiske spekulationer til streng videnskabelig undersøgelse. Den indsigt, denne alder for udforskning og opdagelse har bragt, er ofte langt mere dybdegående og opsigtsvækkende, end man kunne drømme om for bare få årtier siden.

Der er næppe tvivl om, at man vil se tilbage på denne tidsalder, som en af de mere betydningsfulde i den intellektuelle og kulturelle historie af vores art.

Ligesom med vandreturen gennem bjergene, vil ”Astronomi i det 21. århundrede” ikke blive en ubesværet rejse. Mange vil opdage, at de skal bøje et par mentale muskler på måder de ikke er vant til. Men ligesom med muskler der er ømme efter den første dag med vandreturer, vil efterhånden vokse sig stærke og turerene bliver efterhånden mere komfortable, vid dine mentale muskler også vende sig til arbejdet og gøre det nemmere med tiden.

I kapitel 2, begynder vi rejsen for alvor og som ved de fleste rejser, er vores udgangspunkt hjemme. Hviske mønstre ser vi på himlen af vores planet Jorden og hvordan er disse mønstre opstået? Dette er ikke en let skråning vi begynder vores rejse med, men vores perspektiv vil hurtigt ændre sig, som vi lærer at klatre.

Næste afsnit →