3. Lys

I astronomi, kommer stort set alt information vi kan lære om universet, fra forskellige former for lys. Da planeter, stjerner, og andre objekter i rummet, er så langt borte, og vores evne til at rejse i rummet er rudimentær, må vi opsamle så meget information som vi kan fra deres lys. Derfor har du behov for at vide, hvordan lys fungerer, og hvilken slags information det bærer på.

En stor del af informationen fra astronomiske objekter, kan udledes fra spektret af det lys. Du kan læse mere om astronomiske spektre, i det første afsnit af dette kapitel, og senere ser vi på nogle af de teknikker, astronomer anvender til at afkode og fortolke disse spektre.

3.1 – Grundlæggende om lys og spektre

3.2 – Strålingslove

3.3 – Dopplerforskydning

3.4 – Radialhastighedsplots