1. Det grundlæggende

I dette kapitel, vil vi se på fire fundamentale matematiske koncepter og teknikker, som vil være
hjælpefulde i mange kvantitative matematiske opgaver, du sandsynligvis vil støde på, på et
gymnasialt introduktionskursus til astronomi. Som med alle kapitlerne i denne bog, kan du læse
afsnittene i dette kapitel, i en hvilken som helst rækkefølge, eller du kan springe dem helt over, hvis
du allerede er god til det afsnittene omhandler. Hvis du i de sidste kapitler dog bliver usikker på
nogle af aspekterne i enhedskonvertering, forholdsmetoden, eller videnskabelig notation, kan du
vende tilbage til det relevante afsnit i dette kapitel.

1.1 – Enheder og enhedskonvertering

1.2 – Den absolutte metode og forholdsmetoden

1.3 – Hastighedsopgaver

1.4 – Videnskabelig notation